Marzena Pytlarz

Marzena Pytlarz

Marzena Pytlarz

marzena.pytlarz@ppclegal.pl  
Tel: +48 608 785 131

Specjalizacje

Prawo medyczne
Partnerstwo publiczno-prywatne
Zamówienia publiczne

Języki obce

angielski | rosyjski

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach,

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych „Prawa gospodarczego i handlowego” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie obecnie przygotowuje pracę doktorską dotyczącą PPP w ochronie zdrowia,

Uczestniczka studiów podyplomowych „Prawa medycznego i bioetyki” organizowanych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań przetargowych oraz projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach szeroko rozumianego PPP,

Współpracując z renomowaną katowicką kancelarią prawną uczestniczyła w pionierskich projektach PPP m.in. na rozbudowę szpitala współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – inicjatywy JESSICA, na budowę budynku komunalnego dla 30 rodzin oraz doradzała w postępowaniu o zawarcie umowy PPP w celu utworzenia spółki SPV dla realizacji budowy parku wodnego,

Była członkiem komisji przetargowej powołanej w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie i zarządzaniu oraz utrzymaniu kompleksu domów studenckich,

Doradza w zakresie przeprowadzenia postępowania o zawarcie umowy koncesji dot. robót budowlanych polegających na adaptacji i wyposażeniu w niezbędne instalacje oraz wyposażenie w sprzęt medyczny pomieszczeń Szpitala w celu utworzenia i prowadzenia Centrum Perinatologii,

Na bieżąco doradza w sprawach korporacyjnych oraz uczestniczy w projektach związanych z due diligence podmiotów biznesowych (podmiot z branży energetycznej, uzdrowisko),

W kręgu jej zawodowych zainteresowań szczególne miejsce zajmuje prawo medyczne; bliska jest jej także problematyka funduszy Unii Europejskiej i pomocy publicznej,

Jest osobą aktywną społecznie; w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od kilku lat prowadzi warsztaty z zakresu treningu prawa i ekonomii dla mieszkańców powiatu żywieckiego,

Realizowała także projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie”,

Ponadto występuje na konferencjach oraz regularnie publikuje w zakresie prawa medycznego, PPP i koncesji.

Biegle posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim, w tym rosyjskim językiem biznesu