Laboratoria

Zakres naszych usług dla laboratoriów to m.in.:

  • zakładanie działalności gospodarczej polegającej na analityce medycznej
  • przekształcenia, łączenia oraz likwidacja podmiotów
  • przygotowywanie dokumentacji – opinii, umów, regulaminów i innych
  • nadzór nad przestrzeganiem procedur formalno-prawnych
  • prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej
  • pomoc prawna w kontaktach z podmiotami służby zdrowia
  • prowadzenie postępowań w sprawie zamówień publicznych