Jednostki ratownictwa medycznego

Zakres naszych usług dla jednostek ratownictwa medycznego to m.in.:

  • doradztwo prawne dotyczące wykonywania zawodu ratownika medycznego
  • asysta prawna w zakresie kontaktów z pracodawcą
  • asysta prawna w zakresie kontaktów z NFZ
  • sporządzanie i analizowanie dokumentacji dotyczących wykonywania zawodu, między innymi umów
  • sporządzanie procedur potrzebnych w codziennej działalności jednostek ratownictwa medycznego