Apteki

Oferujemy doradztwo prawne dotyczące następujących zagadnień:

 • refundacji leków;
 • reklamy aptek i punktów aptecznych;
 • reklamy i promocji produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych;
 • obrotu aptecznego oraz hurtowego produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • odpowiedzialności zawodowej przed samorządem aptekarskim;
 • opracowanie pism i procedur niezbędnych w codziennej pracy;
 • kompleksowa obsługa prawna;
 • reprezentacja sądowa i pozasądowa w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia z tytułu umów o realizację recept refundowanych;
 • porady prawne związane z realizacją recept i funkcjonowaniem apteki;
 • pomoc prawna w kontaktach z Narodowym Funduszem Zdrowia, organami inspekcji farmaceutycznej i innymi podmiotami;
 • pomoc prawna w toku kontroli apteki prowadzonej przez uprawnione podmioty;
 • opracowanie umów i innych dokumentów niezbędnych w związku z prowadzeniem apteki;
 • prowadzenie spraw pracowniczych;
 • szkolenia;
 • due diligence.