Badania kliniczne

Obsługa prawna w zakresie badań klinicznych skierowana w szczególności do CRO, sponsorów badań oraz innych uczestników badań obejmuje w szczególności:

  • opiniowanie i sporządzanie wszelkiej dokumentacji stosowanej w badaniach klinicznych, w tym projektów umów na prowadzenie badań klinicznych;
  • finansowanie badań klinicznych;
  • prowadzenie negocjacji ze sponsorami lub CRO;
  • ochrona praw uczestników badań klinicznych;
  • odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z badaniem klinicznym;
  • ubezpieczenie w badaniach klinicznych