Zakres Usług

Kancelaria MedInLaw świadczy specjalistyczne usługi i pomoc prawną dla podmiotów leczniczych, aptek oraz lekarzy prowadzących prywatne praktyki lekarskie w zakresie prawa medycznego i farmaceutycznego. Nasze usługi obejmują szerokie spectrum m.in. bieżącą obsługę szpitali i przychodni, a także doradztwo przy przekształceniach publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kierunku prowadzenia działalności leczniczej w formie spółek prawa handlowego.

Przeprowadzamy również placówki medyczne przez procesy inwestycyjne (w tym PPP), finansowane ze środków publicznych i funduszy europejskich. Pomagamy Klientom przy zmianie formy prawnej prowadzenia działalności, doradzamy w zakresie restrukturyzacji, fuzji i przejęć (M&A), uwzględniając aspekty ekonomiczne takich projektów.

Jesteśmy po to, aby oferować Klientom kompleksowe wsparcie tam, gdzie stykają się ze sobą prawo i medycyna – w szpitalach, gabinetach lekarskich, aptekach, jednostkach ratownictwa medycznego, laboratoriach. Prawo w ochronie zdrowia to szeroka dziedzina i wiemy, że jego interpretacja może stanowić problem.

Nasza pomoc przybiera postać zarówno doraźnego wsparcia, w związku z pojawieniem się konkretnego problemu, jak i formę stałej, kompleksowej obsługi prawnej. Naszym Klientom tłumaczymy, że – podobnie jak w medycynie, tak też w prawie – korzystniej jest zapobiegać, niż leczyć. Dbałość o przestrzeganie procedur wynikających z przepisów prawa pozwala bowiem nie narażać się na odpowiedzialność prawną.

NASZE DORADZTWO OBEJMUJE:

 • prawne i biznesowe funkcjonowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym publicznych  i prywatnych szpitali, centrów medycznych, SPZOZ-ów, przychodni, indywidulanych i zbiorowych praktyk lekarskich i pielęgniarskich, aptek, jednostek ratownictwa medycznego itp.;
 • wsparcie w postępowaniu związanym z rejestracją działalności medycznej w odpowiedniej formie organizacyjnej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, praktyki zawodowej), w postępowaniu związanym z rejestracją odpowiedniej formy spółek medycznych w Krajowym Rejestrze Sądowym – w tym opracowanie umów, statutu, regulaminu organizacyjnego – a także dokonywanie zmian i aktualizacji wpisu;
 • tworzenie  lub restrukturyzacja podmiotów leczniczych, w tym doradztwo co do wyboru najbardziej korzystnej formy prawnej dostosowanej do działalności medycznej;
 • opracowanie i opiniowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania wykonującego działalność leczniczą, w tym sporządzanie umów handlowych z kontrahentami, umów spółki cywilnej, jawnej i partnerskiej – dopuszczalnych form wykonywania praktyk zawodowych, statutów i aktów prawa wewnętrznego, tj. regulaminów, instrukcji, procedur, zarządzeń, wzorów dokumentów stosowanych w działalności medycznej;
 • opracowanie dokumentacji związanej z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • procedura udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne oraz analiza możliwości i przeszkód prawnych w jednoczesnej realizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w różnych formach organizacyjnych i źródeł ich finansowania (prywatnie i ze środków publicznych);
 • pomoc w uzyskaniu certyfikatu akredytacyjnego dla jednostek ochrony zdrowia;
 • bieżąca obsługa prawna podmiotów wykonujących działalność leczniczą in. dotycząca spraw korporacyjnych, spraw pracowniczych, ochrony danych osobowych, prowadzenie negocjacji i sporów z kontrahentami, sprawy podatkowe, weryfikacja umów, dokumentów;
 • porady i opinie prawne w zakresie in. prawa cywilnego, administracyjnego, zamówień publicznych, prawa pracy, prawa spółek – związanych z prowadzeniem działalności medycznej;
 • obsługa prawna  kontaktów z NFZ oraz instytucjami publicznych, w tym reprezentacja podmiotów w sprawach o odszkodowania przeciwko NFZ z tytułu niezapłaconych, a wykonanych świadczeń zdrowotnych;
 • obsługa kontraktów z NFZ w tym sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów, uczestnictwo w procedurze konkursowej, sporządzanie niezbędnej dokumentacji, w tym protestów i odwołań, reprezentacja przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji;
 • opracowywanie scenariuszy restrukturyzacji zadłużenia jednostek leczniczych oraz pomoc przy ich realizacji.
 • przekształcenia, łączenia oraz likwidacja podmiotu medycznego, w tym doradztwo przy przekształceniach publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego; przeprowadzanie likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej; tworzenie nowych podmiotów, bazujących na działalności podmiotów likwidowanych;
 • wdrożenie prawidłowych zasad prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej, doradztwo w zakresie jej prowadzenia i sposobu przechowywania,  oraz związanej z tym ochrony danych osobowych;
 • wdrożenie prawidłowej procedury przestrzegania praw pacjenta;
 • reprezentacja sądową i pozasądowa in. w sprawach roszczeń pacjentów, w tym w kontaktach z firmami ubezpieczeniowymi, sprawach związanych z naruszeniem dobrego imienia podmiotu leczniczego, w sprawach realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • reprezentacja podczas kontroli prowadzonych przez organy i instytucje uprawnione Sanepid lub Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • adaptacja pomieszczeń do działalności medycznej in. w zakresie uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień sanitarnych, i budowlanych;
 • udział w negocjowaniu umów i porozumień z podmiotami i instytucjami zewnętrznymi,
 • audyt dokumentów założycielskich i medycznych, ocena prowadzonej działalności gospodarczej pod względem zgodności z prawem, tworzenie niezbędnej dokumentacji medycznej – sporządzanie raportów due diligence;
 • opracowanie pism i procedur niezbędnych w codziennej pracy; optymalizacja prowadzonej działalności pod kątem zmniejszenia obciążeń finansowych i podatkowych;
 • obsługa przetargów na zakup lekarstw i innych wyrobów leczniczych i medycznych;
 • całościowa pomoc w zakresie przetargu zgodnie z KC lub zamówienia publiczne na zakup sprzętu medycznego;
 • obsługa oraz przeprowadzanie przetargów na transport medyczny i niemedyczny;
 • prawne wspieranie procesów decyzyjnych, jako elementów warunkujących ważność decyzji – strategiczne doradztwo prawne;
 • szkolenia dla pracowników medycznych;
 • doradztwo prawne przy projektach PPP w ochronie zdrowia;
 • doradztwo w zakresie badań klinicznych.

Świadczymy pomoc prawną między innymi w następujących zakresach:

 • wykonywanie zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej;
 • zakładanie, tworzenie i rejestracja podmiotu leczniczego i praktyk zawodowych;
 • dokonywanie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 • udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne;
 • doradztwo prawne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych;
 • doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności medycznej;
 • pomoc prawna w kontaktach z NFZ;
 • doradztwo w zakresie kontraktowania z NFZ;
 • restrukturyzacja podmiotów leczniczych;
 • przekształcenia, łączenia, oraz likwidacja SPZOZ-ów i podmiotów leczniczych;
 • prowadzenie, udostępnianie i opiniowanie dokumentacji medycznej;
 • adaptacja pomieszczeń do działalności medycznej i leczniczej;
 • obsługa przetargów w oparciu o przepisy zamówień publicznych;
 • obsługa prawna inwestycji na rynku medycznym;
 • doradztwo prawne przy umowach inwestycyjnych na rynku medycznym;
 • doradztwo prawne w kontaktach z instytucjami finansowymi na rynku medycznym;
 • przetargi na budowę placówek leczniczych;
 • PPP w ochronie zdrowia.

Z pełną ofertą naszej kancelarii mogą zapoznać się Państwo na stronie.

Prawo w medycynie to nasza domena i wiemy, w jaki sposób zapewnić Klientom profesjonalne wsparcie.

Gdzie działamy?

Nasza kancelaria prawa medycznego świadczy usługi dla Klientów z całej Polski. Nasze biura mieszczą się w Warszawie, Krakowie i Katowicach.

Mamy nadzieję, że oferta spełni Państwa wymagania i będzie to początek udanej współpracy z naszą kancelarią MedInLaw. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.