Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Przepisy prawne odpowiednio regulują zasady udostępniania dokumentacji medycznej. Nie może być ona wydana każdej osobie i konieczne jest spełnienie w tym zakresie właściwych wymogów.

Dokumentacja medyczna może być udostępniona:

  • pacjentowi, którego ona dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości
  • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu, na przykład rodzicowi do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub opiekunowi ustanowionemu przez sąd
  • osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem upoważnienia spełniającego właściwe wymogi
  • po zgonie pacjenta osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu

Dokumentacja może być udostępniona do wglądu lub też można wykonać jej kopie w formie papierowej lub elektronicznej. Wydanie dokumentacji ma miejsce za pokwitowaniem odbioru i w trybie gwarantującym ochronę danych osobowych.

W naszej kancelarii prawa medycznego MedInLaw zapewniamy Państwu kompleksowe wparcie prawne w tym właśnie zakresie.