Publikacje

PUBLIKACJE W ZAKRESIE PRAWA MEDYCZNEGO

O znajomości tematu świadczą m.in. artykuły i komentarze w literaturze fachowej:

 1. Darmowe leki dla pacjentów 75+
  Służba Zdrowia, czerwiec 2016 r.
 2. Partnerstwo innowacyjne – nowy sposób na postęp w medycynie
  Służba Zdrowia, maj 2016 r.
 3. Wokół problemu prowadzenia działalności konkurencyjnej przez lekarza weterynarii
  Weterynaria, grudzień 2015 r.
 4. Reklamowanie usług weterynaryjnych
  Weterynaria, listopad 2015 r.
 5. Podstawowe formy zatrudnienia występujące w ramach prowadzonego zakładu leczniczego pobierz pdf
  Weterynaria, październik 2015 r.
 6. Leasing sprzętu weterynaryjnego – wymogi prawne i rynkowe 
  Weterynaria, wrzesień 2015 r.
 7. Zakaz konkurencji w umowach o pracę dla lekarzy pobierz pdf
  Medycyna Praktyczna Onkologia, maj 2014 r.
  Medycyna Praktyczna Chirurgia, marzec-kwiecień 2014 r.
  Medycyna Praktyczna, październik 2013 r.
 8. Kluczowe etapy realizacji przedsięwzięcia PPP w ochronie zdrowia (na przykładzie Szpitala Powiatowego w Żywcu) pobierz pdf
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Issue no.319 /2013
 9. O zakazie konkurencji w ochronie zdrowia
  Portal prawo.mp.pl, lipiec 2013 r.
 10. PPP jako jeden ze sposobów walki z problemami publicznej służby zdrowia
  Portal lex.edu.pl, kwiecień 2013 r.
 11. W obronie własnych interesów
  Służba Zdrowia, marzec 2013 r.
 12. Wina anonimowa jako przesłanka odpowiedzialności deliktowej za szkody wyrządzone przy leczeniu pobierz pdf
  Prawo i Medycyna (1-2.139) 2013 r.
 13. Co oznacza łódzki zakaz „faktycznej” konkurencji – komentarz
  MEDICAL TRIBUNE, listopad 2012 r.
 14. Gdzie walczyć o swoje prawa?
  Portal lex.edu.pl, listopad 2012 r.
 15. Nowy model dochodzenia roszczeń w sprawach medycznych
  Portal lex.edu.pl, listopad 2012 r.
 16. Lekarz-czy to jeszcze wolny zawód? Kilka słów o zakazie konkurencji
  Portal lex.edu.pl, październik 2012 r.
 17. PPP w służbie zdrowia – case study
  Forum PPP – magazyn inwestycji publicznych, marzec 2012 r.
 18. W Żywcu powstanie pierwszy szpital wybudowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
  Serwis Samorządowy a Wolters Kluwer business, luty 2012 r.
 19. Partnerstwo publiczno-prywatne Bariery i sposoby ich pokonania w ochronie zdrowia pobierz pdf
  Służba Zdrowia, luty 2012 r.