Prowadzenie dokumentacji medycznej

Prowadzenie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest bardzo ważna w codziennej praktyce każdego podmiotu medycznego. Jej właściwe organizowanie w sposób pośredni ma wpływ także na obowiązek ochrony zdrowia i życia pacjentów. Dokumentacja ta stanowi odwzorowanie czynności świadczeń zdrowotnych, dlatego musi być także prawidłowo prowadzona, co regulują odpowiednie akty prawne.

Zgodnie z przepisami dokumentacja medyczna może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. Stanowią ją:

  • dokumentacja indywidualna pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych – odnosi się ona do poszczególnych z nich
  • dokumentacja zbiorcza – odnosi się ona ogółu pacjentów lub określonych ich grup

Gdy mają Państwo wątpliwości dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej we własnym zakładzie, wtedy nasza kancelaria jest gotowa do pomocy. Zapraszamy!