Kontraktowanie z NFZ

Kontraktowanie z NFZ

Głównym celem kontraktowania jest podpisanie umowy ze świadczeniodawcami w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej. Umowy te zawierane są przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych.

Proces kontraktowania odbywa się na kilku etapach etapach:

  1. Przygotowanie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej.
  2. Realizacja postępowania dotyczącego zawarcia umowy o udzielanie świadczeń.
  3. Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń.

Proces postępowania w przypadku konkursów ofert oraz rokowań wygląda następująco:

  1. Opublikowanie ogłoszenia o konkursie ofert oraz rokowań zgodnie z wykonanym planem.
  2. Powołanie odpowiedniej komisji konkursowej.
  3. Składanie ofert przez świadczeniodawców.
  4. Część jawna konkursu ofert oraz rokowań.
  5. Część niejawna konkursu ofert oraz rokowań.
  6. Rozstrzygnięcie.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w procedurach dotyczących kontraktowania z NFZ, chcą Państwo zapobiec popełnieniu często pojawiających się błędów lub braków formalnych, służymy pomocą.