MedInLawPRAWNICY - LEKARZOM

Audyty prawne podmiotów leczniczych

Podobnie jak w innych branżach, także w branży medycznej ważne jest prowadzenie okresowych audytów – mają one na celu określenie stanu podmiotu leczniczego. Zespół kancelarii MedInLaw zapewnia Klientom kompleksowe wsparcie w dziedzinie audytów prawnych. Przede wszystkim audyty prawne podmiotów leczniczych warto wykonać w następujących sytuacjach: weryfikacja potencjalnego ryzyka w działalności…

Adaptacja pomieszczeń do działalności medycznej i leczniczej

Prowadzenie działalności medycznej i leczniczej wymaga właściwego pomieszczenia – musi ono spełniać wymogi prawne. Pomieszczenia i urządzenia muszą być dopasowane odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. W przepisach prawnych zamieszczone są przepisy dotyczące wyposażenia pomieszczeń takich jak: gabinet diagnostyczno-zabiegowy izolatka izba przyjęć pomieszczenie higieniczno-sanitarne pomieszczenie porządkowe Jednym z warunków, który…

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Przepisy prawne odpowiednio regulują zasady udostępniania dokumentacji medycznej. Nie może być ona wydana każdej osobie i konieczne jest spełnienie w tym zakresie właściwych wymogów. Dokumentacja medyczna może być udostępniona: pacjentowi, którego ona dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu, na przykład rodzicowi do ukończenia przez…

Prowadzenie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest bardzo ważna w codziennej praktyce każdego podmiotu medycznego. Jej właściwe organizowanie w sposób pośredni ma wpływ także na obowiązek ochrony zdrowia i życia pacjentów. Dokumentacja ta stanowi odwzorowanie czynności świadczeń zdrowotnych, dlatego musi być także prawidłowo prowadzona, co regulują odpowiednie akty prawne. Zgodnie z przepisami dokumentacja medyczna…

Kontraktowanie z NFZ

Głównym celem kontraktowania jest podpisanie umowy ze świadczeniodawcami w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej. Umowy te zawierane są przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych. Proces kontraktowania odbywa się na kilku etapach etapach: Przygotowanie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej. Realizacja postępowania dotyczącego zawarcia umowy o udzielanie świadczeń.…

Rejestracja podmiotu leczniczego

Jeżeli chcą Państwo dokonać rejestracji podmiotu wykonującego działalność leczniczą bądź też zmiany wpisu w rejestrze czy wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wówczas konieczne jest spełnienie odpowiednich warunków. Dla rejestracji podmiotu leczniczego należy spełnić następujące wymagania: dysponować pomieszczeniami lub urządzeniami, które odpowiadają wymaganiom art. 22 ustawy o działalności leczniczej…