Adaptacja pomieszczeń do działalności medycznej i leczniczej

Adaptacja pomieszczeń do działalności medycznej i leczniczej

Prowadzenie działalności medycznej i leczniczej wymaga właściwego pomieszczenia – musi ono spełniać wymogi prawne. Pomieszczenia i urządzenia muszą być dopasowane odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

W przepisach prawnych zamieszczone są przepisy dotyczące wyposażenia pomieszczeń takich jak:

  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • izolatka
  • izba przyjęć
  • pomieszczenie higieniczno-sanitarne
  • pomieszczenie porządkowe

Jednym z warunków, który obowiązany jest wypełnić lekarz chcący prowadzić działalność leczniczą, jest dysponowanie odpowiednim do tego pomieszczeniem. Pomieszczenie to powinno być wyposażone we właściwe produkty lecznicze, wyroby medyczne i sprzęt medyczny. Musi ono posiadać także opinie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Jeżeli planują Państwo adaptację pomieszczeń do działalności medycznej i leczniczej, wtedy konieczne jest spełnienie warunków wymienionych w przepisach prawnych – w przeciwnym przypadku nie będzie można rozpocząć działalności. Dlatego też jeżeli mają Państwo pytania czy wątpliwości w tym zakresie – służymy pomocą!